Email:
Wachtwoord:
Account maken?   Wachtwoord vergeten?   

De JBN (Judo Bond Nederland) is een landelijke bond voor de judo sport. Judokan Blerick heeft zich aangesloten bij deze bond.

Een lid bij Judokan zal automatisch worden aangemeld bij de JBN. Hierdoor kan er deelgenomen worden aan wedstrijden en toernooien. Ook is het mogelijk om op examen te gaan.

Toch zijn er enkele regels waar men aan dient te houden bij het aan- of afmelden van het lidmaatschap.

- Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw sportschool of vereniging.
- Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw sportschool of vereniging opgezegd. U kunt wel via uw sportschool of vereniging worden aangemeld.
- Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.

- De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
- Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
- Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een acceptgiro en wordt het contributiebedrag verhoogd met administratiekosten.

- Bij verlies van het JBN-paspoort kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 11,-.

LET OP: Bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden gelden voor lidmaatschappen die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2009.
Bent u vóór 31-12-2008 lid geworden van de JBN, dan zijn de toen geldende lidmaatschapsvoorwaarden van kracht en diende u zich af te melden voor 15-11-2008. Heeft u zich niet tijdig, d.w.z. voor 15 november 2008 afgemeld, dan is uw lidmaatschap per 1 januari 2009 reglementair verlengd met één jaar en eindigt ,vanwege uw opzegging, op 31 december 2009. Ook zijn vanaf 1 januari de nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden voor u van toepassing.

Voor contributie tarieven verwijzen wij u door naar de site van JBN: www.jbn.nl

Als er verder vragen zijn kunnen deze altijd worden gesteld aan de ledenadministrateur: bestuur@judokanblerick.nl

Laatste nieuws

19 december 2022
Kerstvakantie!
22 januari 2023
Examens judo 4 en 7 februari
31 maart 2020
De Corona Crisis duurt voort
Kalender

problemen bij het opvragen van de kalenderitems